2018 MTV Tarifesi

2018 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HESAPLAMA VE ÖDEME

2018 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tarifesi açıklandı. 2018 yılından itibaren MTV hesaplamalarından önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre 1 Ocak 2018 tarihinden sonra araç almış olanlar için aracın taşıt değeri de dikkate alınacak. Bu bazı araçlarda ödenecek vergi tutarını çok etkilemezken, bazı araçlarda vergi artış oranını %68'lere kadar etkiliyor. 

Subscribe to 2018 MTV Tarifesi